Награди

1. Наградите в играта се състоят от комбинация от продукти и рекламни материали на Организатора, която се определя индивидуално за всяка игра.
пазарска чанта от текстил и рекламна тениска на проекта  
2. Наградите не са на  случаен принцип, измежду всички участници.
Всички  изпълнили правилно изискванията на конкретната игра и отговорили вярно на въпросите  получават награда.
3. Печелившите участници ще бъдат обявявани на www.facebook.com/easyguide.bg и се уведомяват от Изпълнителя при условията на т.5.3.
4. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
5. Наградите се получават в посочен място от организатора при условията, посочени в мейла, изпратен до печелившия.
6. Организаторът не поема отговорност за сгрешени или невалидни пощенски адреси за доставка на наградите.